ZAPISZ SIĘ

Woda ozonowana czy chlorowana?

12 lutego 2024

Każdy, kto choć trochę zainteresuje się tematyką pływania na basenie, spotka się z kwestiami, które mają zapewnić najmłodszym bezpieczne i zdrowe środowisko do nauki pływania. Jednym z kluczowych aspektów, który gwarantuje to bezpieczeństwo, jest czystość wody w basenie. W Polsce podobnie jak na całym świecie stosowane są różne metody uzdatniania wody, ale najpopularniejsze to chlorowanie i ozonowanie.

 

W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć Wam obie metody dezynfekcji wody, podzielę się swoimi obserwacjami i doświadczeniami, abyście w momencie wybierania basenu znali różnicę pomiędzy tymi metodami. Zapraszam do lektury!

FLOŁEK RADZI

Czym różni się ozonowanie od chlorowania?

 

Rozróżnienie między ozonowaniem a chlorowaniem wody w basenach to kluczowy element w wyborze najodpowiedniejszej metody dezynfekcji. Zarówno ozonowanie, jak i chlorowanie mają swoje unikalne zalety i wady, a ich różnice dotykają zarówno aspektów zdrowotnych, jak i operacyjnych.

  • Skuteczność w dezynfekcji — ozonowanie jest uznawane za jedną z najsilniejszych metod dezynfekcji, zdolną do niszczenia szerszego spektrum mikroorganizmów, w tym bakterii, wirusów i grzybów, niż chlorowanie. Ozon działa szybko i efektywnie, a jego działanie nie jest ograniczone obecnością zanieczyszczeń organicznych, które mogą zmniejszać efektywność chloru.

  • Wpływ na zdrowie i środowisko —  ozon szybko rozkłada się na tlen, nie pozostawiając szkodliwych substancji w wodzie ani nieprzyjemnego zapachu. Z kolei chlor może prowadzić do powstawania chloramin i innych związków, które mogą powodować podrażnienia skóry, oczu i dróg oddechowych, a także są odpowiedzialne za charakterystyczny zapach chloru. Dla dzieci, szczególnie wrażliwych na te podrażnienia, woda ozonowana może być więc bardziej komfortowa.

  • Koszty operacyjne i utrzymanie —  instalacja systemów ozonowania zwykle wiąże się z wyższymi kosztami początkowymi niż tradycyjne systemy chlorowania. Jednakże koszty eksploatacyjne mogą być niższe w dłuższej perspektywie, dzięki mniejszemu zużyciu chemikaliów i mniejszej konieczności interwencji. Chlorowanie, chociaż tańsze w instalacji, wymaga regularnych zakupów chemikaliów oraz dokładnego monitorowania poziomu chloru, co może zwiększać koszty operacyjne.

  • Trwałość efektu —  ozon działa w wodzie przez bardzo krótki czas, co oznacza, że nie zapewnia długotrwałego efektu dezynfekcji po zakończeniu jego podawania. W przypadku chloru utrzymuje się on w wodzie dłużej, zapewniając ciągłą ochronę przed mikroorganizmami.

Dezynfekcja wody za pomocą ozonu

 

Dezynfekcja wody za pomocą ozonu to proces, który wykorzystuje wyjątkowe właściwości ozonu jako silnego utleniacza do neutralizowania szkodliwych mikroorganizmów i zanieczyszczeń w wodzie. Proces ten rozpoczyna się od generowania ozonu, co jest możliwe dzięki zastosowaniu energii elektrycznej. W praktyce urządzenia ozonujące przepuszczają tlen lub powietrze przez komorę wyładowania elektrycznego, w której cząsteczki tlenu (O2) są rozdzielane i ponownie łączone w cząsteczki ozonu (O3).

 

Gdy ozon jest już wyprodukowany, jest wprowadzany do wody w basenie, gdzie natychmiast zaczyna działać, utleniając zanieczyszczenia organiczne, takie jak bakterie, wirusy, grzyby, a także pewne nieorganiczne substancje. Warto zaznaczyć, że ozon jest w stanie zniszczyć nawet te drobnoustroje, które mogą być odporne na tradycyjne metody dezynfekcji, takie jak chlorowanie. 

Podsumowanie

 

Wybór między ozonowaniem a chlorowaniem wody w basenie to decyzja, która wymaga głębokiego zrozumienia zarówno technicznych, jak i zdrowotnych aspektów każdej metody. Ostatecznie, niezależnie od wybranej metody, kluczowe jest regularne monitorowanie jakości wody i utrzymanie basenu w czystości, aby zapewnić bezpieczne i przyjemne środowisko dla wszystkich użytkowników.

 

Przeczytaj również:

Która metoda jest lepsza dla twojego basenu?

 

Wybór między ozonowaniem a chlorowaniem wody w basenie wymaga zbalansowania wielu aspektów, takich jak bezpieczeństwo użytkowników, koszty, jakość wody, oraz wpływ na środowisko. Ozonowanie przoduje, gdy chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników, szczególnie dzieci i niemowląt, redukując ryzyko podrażnień i alergii. Jego ekologiczny charakter i zdolność do poprawy jakości wody bez pozostawiania szkodliwych produktów ubocznych czynią tę metodę atrakcyjną dla obiektów nastawionych na zrównoważony rozwój. Z drugiej strony, chlorowanie wciąż pozostaje bardziej dostępną opcją finansowo z niższymi kosztami początkowymi, mimo potencjalnych wyzwań związanych z jakością wody i koniecznością regularnej konserwacji.

 

Ostateczna decyzja o wyborze metody dezynfekcji będzie jednak zależała od indywidualnych możliwości i preferencji zarządców basenów oraz od oczekiwań ich użytkowników. Ważne jest, aby dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych uczestników zajęć pływackich, a także długoterminową wydajność i koszty utrzymania basenu.

Profesjonalne zajęcia pływania mogą również stanowić cenną pomoc w przezwyciężaniu strachu przed wodą, oferując dziecku wsparcie oraz możliwość uczenia się w grupie rówieśniczej, co może dodatkowo motywować i inspirować. Zapraszamy do sprawdzenia grafiku naszych zajęć i wybrania się ze swoim maluchem! Naprawdę warto rozpocząć tę przygodę.

Czym jest woda ozonowana?

 

Woda ozonowana to nic innego jak woda poddana procesowi ozonowania, czyli dezynfekcji za pomocą ozonu (O3) – jednej z najsilniejszych znanych substancji utleniających. Ozon, powstający z tlenu (O2) pod wpływem wysokiego napięcia elektrycznego, jest w stanie skutecznie niszczyć bakterie, wirusy, a nawet niektóre zanieczyszczenia organiczne, nie pozostawiając przy tym szkodliwych produktów ubocznych.

W Polsce, jak i na całym świecie, ozonowanie staje się coraz popularniejszą metodą uzdatniania wody w basenach, zwłaszcza tych przeznaczonych dla dzieci i niemowląt. Dzieje się tak z kilku powodów:

  • Po pierwsze, ozonowanie jest uważane za jedną z najbezpieczniejszych metod dezynfekcji, ponieważ ozon szybko rozpada się z powrotem na tlen, nie pozostawiając po sobie żadnych trwałych związków chemicznych. 

  • Po drugie, proces ten jest wyjątkowo skuteczny przeciwko szerokiemu spektrum drobnoustrojów, w tym tych, które mogą być oporne na chlor.

  • Dodatkowo, woda ozonowana charakteryzuje się brakiem typowego dla chlorowanych basenów zapachu, co jest szczególnie ważne dla komfortu małych dzieci — niektóre z nich mogą być wrażliwe na zapach chloru, co może wpływać na ich chęć do uczestnictwa w zajęciach pływackich lub nawet powodować niepożądane reakcje alergiczne.

Koszt ozonowania wody

 

Rozważając wprowadzenie systemu ozonowania wody do basenu, ważnym aspektem są koszty związane z tą metodą dezynfekcji. Aby lepiej je zrozumieć, podzielę je na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, a ich zrozumienie pozwala na pełniejszą ocenę korzyści płynących z ozonowania.

  • Koszty inwestycyjne — instalacja systemu ozonowania w basenie wiąże się z jednorazowym wydatkiem na zakup niezbędnego sprzętu, który obejmuje generatory ozonu, systemy dozujące oraz, w niektórych przypadkach, dodatkowe filtry i urządzenia do monitorowania jakości wody. Te koszty początkowe są zazwyczaj wyższe niż w przypadku systemów chlorowania.

  • Koszty eksploatacyjne —  chociaż koszty inwestycyjne systemów ozonowania mogą być wyższe, ich eksploatacja może okazać się bardziej ekonomiczna w dłuższej perspektywie. Proces ozonowania wymaga stosunkowo niewielkich ilości energii elektrycznej do wytworzenia ozonu, a ponieważ nie ma potrzeby regularnego dokupowania i dozowania substancji chemicznych, jak to ma miejsce w przypadku chloru, koszty bieżące mogą być niższe. Dodatkowo, mniejsza ilość produktów ubocznych procesu dezynfekcji może zmniejszyć potrzebę częstego czyszczenia i konserwacji basenu, co również przekłada się na oszczędności.

Dezynfekcja za pomocą chlory

 

Chlorowanie jest najbardziej rozpowszechnioną metodą dezynfekcji wody w basenach na całym świecie, w tym również w Polsce. Ten proces polega na dodawaniu do wody basenowej chloru lub związków chloru, które działają bakteriobójczo i wirusobójczo, skutecznie niszcząc większość szkodliwych mikroorganizmów. 

 

Proces chlorowania rozpoczyna się od dozowania określonej ilości chloru do wody, co może być realizowane manualnie lub automatycznie, za pomocą dozowników chemicznych. Gdy chlor wchodzi w kontakt z wodą, reaguje z zanieczyszczeniami organicznymi i mikroorganizmami, tworząc nieszkodliwe dla ludzi związki, które mogą być łatwo usunięte z wody. Jednocześnie tworzy się aktywny poziom chloru, który zapewnia ciągłą ochronę przed nowymi zanieczyszczeniami.

MAGDA - 519 475 255

MARTA -  516 760 609

Rekomendacje: