ZAPISZ SIĘ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

MAGDA - 519 475 255

MARTA -  516 760 609

Rekomendacje:

INNE WYTYCZNE

 1. Prosimy o punktualność, (wejście na halę basenową na 2-3 minuty przed godziną rozpoczęcia lekcji), spóźnienie się utrudnia Dziecku adaptację do ćwiczeń, a Instruktorowi - organizację lekcji. 

 2. Uczestnik, który spóźnił się na lekcję ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić się do prowadzącego po wejściu na halę basenową.

 3. Zalecamy, aby Dziecko otrzymywało posiłek najpóźniej 30 minut przed Lekcją (dotyczy również karmienia piersią - w miarę możliwości).

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnik powinien poruszać się z dzieckiem po hali basenowej trzymając je za rękę lub na rękach. Dzieciom nie wolno poruszać się samodzielnie bez asekuracji opiekuna.

 2. Na hali basenowej obowiązuje bezwzględny zakaz biegania po brzegu. 

 3. Do niecki basenowej można wchodzić wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach – po schodach.

 4. Nowa Lekcja i wejście do niecki basenowej rozpoczyna się na sygnał od Instruktora, po opuszczeniu niecki przez poprzednią grupę.

 5. Każde wejście i powrót do niecki w czasie Lekcji Uczestnik powinien zgłosić Instruktorowi. Nieckę basenową należy opuścić od razu po zakończeniu Lekcji. 

 6. Uczestnik nie powinien oddalać się z dzieckiem od grupy bez wyraźnego polecenia Instruktora.

 7. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń Instruktora, jego wskazówek/instrukcji dotyczących wykonania poszczególnych ćwiczeń, w tym dotyczących bezpiecznego trzymania Dziecka w wodzie
  i asekuracji. 

 8. Dziecku nie wolno wychodzić na brzeg bez polecenia Instruktora. Jeżeli jest to element ćwiczenia, dziecko nie powinno oddalać się od Instruktora lub Uczestnika/Opiekuna.

 9. Nie należy sadzać na brzegu bez asekuracji
  i podporu Dziecka, które nie potrafi jeszcze samodzielnie i stabilnie siedzieć. 

 10. Dziecku nie wolno pozwalać na zeskoki
  z brzegu ani zanurzenia, bez wyraźnego polecenia Instruktora.

 11. Dziecko nie powinno pozostawać na elementach wypornościowych, macie pływającej bez asekuracji i nadzoru. 

 12. Prosimy o uwagę,aby Dziecko celowo nie odgryzało/odrywało kawałków elementów wykonanych z pianki, np. deski, makaronu, maty. 

 13. Uczestnik wraz z Dzieckiem zobowiązany jest zachować bezpieczną odległość od pozostałych Uczestników Lekcji w trakcie wykonywania ćwiczeń. 

 14. Uczestnik po wynurzeniu Dziecka spod wody ma obowiązek sprawdzić czy Dziecko prawidłowo oddycha, nie krztusi się. Jeżeli zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości oddechowo-krążeniowe powinien niezwłocznie zgłosić to Instruktorowi lub ratownikom pełniącym dyżur na basenie. 

 15. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić prowadzącemu, jeżeli Dziecko zwymiotuje, ulegnie uderzeniu, skaleczeniu lub innym zdarzeniom w trakcie Lekcji mającym wpływ na stan jego zdrowia i/lub bezpieczeństwo Uczestników Lekcji.

 16. Uczestnik podczas wykonywania ćwiczeń kontroluje na jakiej wysokości Dziecko ma usta, żeby nie doszło do zachłyśnięcia wodą.  

ZDROWIE

 1. Nie należy przychodzić na Lekcję, jeśli dziecko w tym samym dniu wymiotowało, ma rozwolnienie lub inne objawy chorobowe.

 2. Jeżeli  w trakcie Lekcji pojawią się: gorsze samopoczucie i/lub inne dolegliwości zdrowotne występujące u dziecka i/lub Uczestnika  -   należy zgłosić to Instruktorowi - podejmie on decyzję, czy możliwe jest kontynuowanie zajęć dla tej osoby, w tym dniu.